Jz web - Развлекательный портал Скачать софт


Спеціалізована школа N317 з поглибленим вивченням
іноземних мов та образотворчого мистецтва

Контакты

Останні події

29-11-2017, 10:09
Символіка школи

Календар

«    Июнь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Прийміть участь в опитуванні

Хто відвідує наш сайт?
Вчителі
Учні
Батьки
Випадкові відвідувачі
Випускники

ДПА

 

У 2017-2018 н.р. ЗЗСО

№317 увійшов в 200 кращих шкіл України за результатами Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) .

Вітаємо випускників 2017/2018 та педагогічний колектив школи!


 

 

Положення про державну підсумкову атестацію, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України № 1547 від 30 грудня 2014 року

Загальні положення

Державна підсумкова атестація учнів (вихованців) (далі - атестація) - це форма контролю відповідності освітнього рівня випускників загальноосвітніх навчальних закладів І, ІІ, III ступенів та професійно-технічних навчальних закладів, що надають повну загальну середню освіту, державним вимогам.

Проведення атестації

1. Атестація проводиться з навчальних предметів, перелік яких щороку визначається і затверджується Міністерством освіти і науки України.

Обов'язковою є атестація з української мови.

Учні (вихованці) початкової (4 клас) та основної (9 клас) школи загальноосвітніх навчальних закладів (класів, груп) з навчанням мовами національних меншин, які прибули з-за кордону і почали вивчати українську мову в поточному навчальному році, замість атестації з цього предмета можуть за заявою батьків (одного із батьків) або їх законних представників та за рішенням педагогічної ради проходити атестацію з мови навчання.

2. Атестація у навчальних закладах проводиться у письмовій формі.

Завдання для проведення атестації укладаються навчальними закладами відповідно до орієнтовних вимог до змісту атестаційних завдань, затверджених Міністерством освіти і науки України.

3. Атестація може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання. У такому випадку порядок ії проведення визначається порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, який встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповідно до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13 квітня 2011 року № 329, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 року за № 566/ 19304, тa Орієнтовних вимог до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану, наведених у додатках 1-12 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30 серпня 2011 року № 996.

4. Оцінки за атестацію заносяться до Протоколу державної підсумкової атестації за формою, наведеною у додатку до цього Положення, та відповідної шкільної документації (класного журналу, особової справи учня (вихованця), книги обліку і видачі документів про здобуття відповідного рівня освіти); виставляються: у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи); додаток до свідоцтва про базову загальну середню освіту (далі - додаток до свідоцтва); додаток до атестата про повну загальну середню освіту (далі - додаток до атестата), форма яких затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 року № 1260 "Про документи про освіту та вчені звання".

5. Результати атестації не враховуються при виставленні річних оцінок з предметів, з яких учень (вихованець) проходить атестацію.

6. Учні (вихованці), які хворіла під час проведення атестації, надають медичну довідку, на підставі якої рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу їм надається право пройти атестацію в інші строки.

7. Учням (вихованцям), які не з'явилися для проходження атестації через поважні причини (смерть членів сім'ї чи близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють з'явлення на атестацію і підтверджуються відповідними документами), рішенням педагогічної ради загальноосвітнього навчального закладу та відповідним наказом керівника навчального закладу надається право пройти атестацію в інші строки.

8. У випадку проведення атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання учням (вихованцям), які не пройшли атестацію під час основної сесії згідно з пунктами 9, 10, 11 цього розділу, надається право пройти атестацію під час додаткової сесії зовнішнього незалежного оцінювання.

Державні атестаційні комісії

Державні атестаційні комісії (далі - комісії) створюються в навчальних закладах за погодженням з місцевими органами управління освітою не пізніше ніж за два тижні до початку атестації:

за освітній рівень початкової загальної середньої освіти - у складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та вчитель, який викладає в цьому класі;

за освітній рівень базової, повної загальної середньої освіти - y складі: голова (керівник навчального закладу або його заступник) та члени комісії: учитель, який викладає предмет у цьому класі, та вчитель цього самого циклу предметів.

Звільнення від атестації

Від проходження атестації звільняються

1. Учні (вихованці) за наявності захворювань, наведених у Переліку захворювань, що можуть бути підставою для звільнення учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров'я, наведеному у додатку до Інструкції про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів (вихованців) загальноосвітніх навчальних закладів за станом здоров'я, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров'я України від 01 лютого 2013 року № 72/78, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18 лютого 2013 року за № 288/22820.

Таким учням (вихованцям) необхідно подати за місцем навчання такі документи:

заяву батьків (одного із батьків) або їх законних представників;

висновок лікарсько-консультативної комісії, закладу охорони здоров я за місцем спостереження дитини.

2. Учні (вихованці) випускних класів, які беруть участь у спортивних змаганнях, конкурсах, виставках, що мають статус міжнародних відповідно до законодавства України і відбуваються під час проведення атестації.

3. Учням (вихованцям), звільненим від атестації відповідно до пункту 1 цього розділу, у табель навчальних досягнень (після закінчення початкової школи), додаток до свідоцтва, додаток до атестата за атестацію робиться запис: "звільнений(а)".

4. Учасники міжнародних предметних олімпіад та фінальних етапів турнірів, конкурсів, які мають статус міжнародних відповідно до законодавства України, та учасники IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад звільняються від атестації з предметів, з яких вони стали переможцями у відповідних випускних класах (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).

У додаток до свідоцтва, додаток до атестата з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

5. Учасники ІІІ етапів Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (у відповідних випускних класах) звільняються від атестації з предметів, які є базовими для оцінювання навчальних досягнень учнів під час конкурсу (за винятком предметів, атестація з яких проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання).

У додаток до свідоцтва, додаток до атестата з таких предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

6. Учні (вихованці) навчальних закладів системи загальної середньої освіти, які у поточному навчальному році отримали сертифікат (диплом) міжнародного мовного іспиту 3 іноземної мови рівня В-1 для загальноосвітніх навчальних закладів та рівня В-2 для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням іноземних мов, звільняються від атестації з цих предметів. Результати зазначених іспитів зараховуються як результати атестації. Перелік міжнародних мовних іспитів щороку визначається Міністерством освіти і науки України. У додаток до атестата з цих предметів виставляється оцінка за атестацію 12 балів.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Ю. Г. Кононенко

 

 

Державна підсумкова атестація

4 класи

                      

2017-2018 навчальний рік

 

Українська мова

Клас

Кіль кість учнів

 

Викону

вали робо-ту

                               Рівень навчальних досягнень

Серед- ній

бал

  Високий

Достатній

Середній

Початковий

12

11

10

%

9

8

7

%

6

5

4

%

3

2

1

%

4-А

28

27

-

2

2

15

7

4

5

59

3

3

1

26

-

-

-

-

7.6

4-Б

32

32

2

9

5

50

6

8

1

47

1

-

-

3

-

-

-

-

9.4

4-В

28

28

-

4

4

29

7

7

4

64

1

1

-

7

-

-

-

-

8.6

4-Г

32

30

1

1

7

30

7

7

6

67

-

1

-

3

-

-

-

-

8.6

Всього

120

117

3

16

18

32

27

26

16

59

5

5

1

9

-

-

-

-

8.7

 

 

 

 

 

 

Високий та достатній  рівень навчальних досягнень показали  91% учнів четвертих

класів.  9 % учнів  виконали контрольну роботу на середньому рівні. Найкращі результати мають учні 4-Б класу та найнижчий показник простежується в учнів 4-А класу.

 

Математика

Клас

  Кіль

  кість

  учнів

 

Виконува

ли

робо

ту

           Рівень навчальних досягнень

 Середній бал

Високий

Достатній

Середній

Початковий

12

11

10

%

9

8

7

%

6

5

4

%

3

2

1

%

4-А

28

27

-

3

4

26

4

3

-

26

5

3

1

33

1

3

-

15

7

4-Б

32

32

7

4

-

34

10

4

3

53

2

2

-

13

 

 

 

 

9,1

4-В

28

28

2

2

2

21

9

7

5

75

 

1

 

4

 

 

 

 

8,7

4-Г

32

30

3

6

1

33

13

2

2

57

2

-

1

10

 

 

 

 

9,1

Всього

120

117

12

15

7

29

36

16

10

53

9

6

2

15

1

3

-

3

8,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Високий та достатній  рівень навчальних досягнень показали  82% учнів четвертих класів. 15% учнів четвертих класів виконали контрольну роботу на середньому рівні та 3% на початковому. Найкращі результати  мають учні 4-Б класу та найнижчий показник в учнів 4-А класу.

 

Державна підсумкова атестація  9 класи (середній бал)

Предмет

9-а

9-б

9-в

Середній показник

Українська мова (диктант)

8.6

8.8

8.3

8.6

Математика

7.3

6.9

6.8

7.0

Англійська  мова

8.6

7.9

7.9

8.1

 

Таблиця якості навчальних досягнень учнів 9  класів з української мови

 

Навчальний рік

За рік %

             ДПА %

 

Динаміка

9-а

9-б

9-в

Якість знань

9-а

9-б

9-в

Якість знань

2017-2018

85

91

71

82

89

95

79

88

+6

Якісні показники навчальних досягнень учнів 9-х класів з української мови за підсумками річного оцінювання  та  ДПА свідчать про їх ріст за підсумками ДПА на 6%, що відображає якісну підготовку учнів до складання іспиту.

 

Таблиця якості навчальних досягнень учнів 9  класів з математики

Навчальний рік

За рік %

             ДПА %

 

Динаміка

9-а

9-б

9-в

Якість знань

9-а

9-б

9-в

Якість знань

2017-2018

70

91

63

74

63

55

54

58

-16

Якісні показники навчальних досягнень учнів 9-х класів з математики за підсумками річного оцінювання та державної підсумкової атестації свідчать про їх зменшення за підсумками ДПА на 16%.

 

 

Таблиця якості навчальних досягнень учнів 9  класів з англійської  мови

Навчальний рік

За рік %

             ДПА %

 

Динаміка

9-а

9-б

9-в

Якість знань

9-а

9-б

9-в

Якість знань

2017-2018

85

83

67

78

85

86

63

78

-

 

Якісні показники навчальних досягнень учнів 9-х класів з англійської мови за підсумками державної підсумкової атестації в порівнянні з річним оцінюванням є сталими.

 

Державна підсумкова атестація 11 клас (середній бал)

 

Порівняльна таблиця  навчальних досягнень учнів 11 класів з української мови

за 2013/14 – 2017/18 н.р. (середній бал)

 

Навчальний рік

За рік

ДПА

Динаміка

11-а

11-б

11-а

11-б

2013-2014

9.5

-

9.8

-

+0.3

2014-2015

9.4

8.7

8.5

8

-0.8

2015-2016

8.6

8.1

9.8

8

+0.6

2016-2017

9.1

-

9.3

-

+0.2

2017-2018

9.5

-

9.9

-

+0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця  навчальних досягнень учнів 11 класів з історії України

за 2013/14 – 2017/18 н.р. (середній бал) 

 

Навчальний рік

За рік

ДПА

Динаміка

11-а

11-б

11-а

11-б

2014-2015

10.5

9.3

11

9.8

+0.5

2015-2016

9.8

8.6

8.3

7.1

-1.5

2016-2017

9.3

-

8.2

-

-1.1

2017-2018

9.9

-

9.3

-

-0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця  навчальних досягнень учнів 11 класів з англійської мови

за 2013/14 – 2017/18 н.р. (середній бал) 

 

 

 

Навчальний рік

За рік

ДПА

Динаміка

11-а

11-б

11-а

11-б

2014-2015

9.6

8

10.2

8

+0.3

2015-2016

8.7

8.3

8.9

8.7

+0.3

2016-2017

9.2

-

9.1

-

-0.1

2017-2018

9.6

-

9.8

-

+0.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Порівняльна таблиця  навчальних досягнень учнів 11 класів з математики

за 2014/15 – 2017/18 н.р. (середній бал)

 

 

 

 

 

Навчальний рік

За рік

ДПА

Динаміка

11-а

11-б

11-а

11-б

2014-2015

9.6

9.4

10.2

10

+0.6

2015-2016

8.3

7.4

9.3

6.7

+0.2

2016-2017

7.9

-

8.7

-

+0.8

2017-2018

8.2

-

9.3

-

+1.1

 Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.